Đăng Ký

Đăng Ký

Tài khoản *
Mật khẩu *
Nhập lại mật khẩu *
Địa chỉ email *
Câu trả lời bí mật *
Mã bảo mật *
aUNyK7
Đăng Nhập? Tại Đây Bạn có thể đăng nhập bằng cách nhấp vào.

Thỏa thuận thành viên!

1.Qui định
Mỗi người chơi tự chịu trách nhiệm về tài khoản của mình. Đồ bị đánh cắp và bị mất cắp - Ban quản trị sẽ không chịu trách nhiệm.
2.Quy định
Các mặt hàng bạn mua bằng cách sử dụng silk - ( nhận silk từ online - sự kiện và nạp ).
3.Qui định
Ban quản lý có quyền đình chỉ người chơi vô thời hạn hoặc trong một khoảng thời gian xác định, nếu cần thiết..
4. Quy định
Ban quản lý có quyền thay đổi thỏa thuận thành viên mà không cần thông báo cho người dùng nếu cần thiết..
5. Quy định
'Tôi tuyên bố rằng tôi đã tự nguyện mua các khoản tín dụng lụa mà tôi đã mua từ máy chủ và tôi sẽ không hoàn lại hoặc khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào..